You are using an outdated browser. Because of this, you will not be able to see this website as it was intended to. Please update to one of the following:

Partnerių prieiga

Baltic RED profesionalų komanda teikia konsultacijas nekilnojamojo turto savininkams ir investuotojams strateginiais verslo plėtros klausimais, susijusiais su valdomais, vystomais ir planuojamais vystyti nekilnojamojo turto verslo projektais.

Teikiamos konsultacijos apima šias sritis:

  • nekilnojamojo turto valdymas;
  • investicinių sandorių sudarymas;
  • rinkos tyrimai ir galimybių studijos;
  • veiklos koncepcijų kūrimas;
  • nuomos strategijų kūrimas ir tarpininkavimas;
  • rinkodaros strategijų kūrimas;
  • komercinis ir techninis projektų įvertinimas;
  • pajamų ir išlaidų įvertinimas bei optimizavimas;
  • NT portfelio įvertinimas.

 Nekilnojamo turto bendrovės Baltic RED paslaugos