You are using an outdated browser. Because of this, you will not be able to see this website as it was intended to. Please update to one of the following:

Partnerių prieiga

Ilgametė patirtis leidžia dalintis sukauptomis žiniomis

Konsultacinės paslaugos

Konsultuojame nekilnojamojo turto savininkus bei investuotojus strateginiais verslo plėtros klausimais, susijusiais tiek su vykdomais, tiek su planuojamais verslo projektais. Teikiamos konsultacijos apima šias sritis:

  • Nekilnojamojo turto valdymas;
  • Investicinių sandorių sudarymas;
  • Rinkos tyrimai ir galimybių studijos;
  • Veiklos koncepcijų kūrimas;
  • Nuomos strategijų kūrimas ir tarpininkavimas;
  • Rinkodaros strategijų kūrimas;
  • Komercinis ir techninis projektų įvertinimas;
  • Pajamų ir išlaidų įvertinimas bei optimizavimas;
  • NT portfelio įvertinimas.

Mūsų klientai, kuriems teikėme konsultacines paslaugas: